poniedziałek, 9 listopada 2009

91 lat i trzy dni

Tyle formalne istniała suwerenna Polska. Licząc od daty ogłoszenia deklaracji niepodległości przez Radę Regencyjną czyli 7 października 1918 roku, do 10 października 2009 roku czyli formalnego zrzeczenia się naszej suwerenności na rzecz nowego państwa – Unii Europejskiej.

Dlaczego te daty?

Otwierają i zamykają one pewnie okres.
To 7 października 1918 po raz pierwszy ktoś oficjalnie powiedział: "Jesteśmy niepodlegli i suwerenni". Uczyniła to Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, której zadaniem był wybór nowego Króla Polski. Nikt ich do tego nie zmusił. Decyzja była suwerenna i znamienna w skutkach.
10 października 2009 roku Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński w imieniu Narodu Polskiego ratyfikował Traktat Lizboński, czyli dokonał nieprzymuszonego aktu zrzeczenia się suwerenności.

Przez ten czas istniały nieprzerwanie polskie instytucje polityczne tę suwerenność utrzymujące. Teraz już nie istnieją. Okres ten trwał zaledwie 33241 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jak masz ochotę to skomentuj